Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Kuusade, 2944871-4
kuusade@gmail.com

Asiakasrekisteriin kerätään kunkin rekisteröidyn osalta seuraavat henkilötiedot:
Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

Jos rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, kyseisen yrityksen tai muun yhteisön yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Rekisteriin kerääminen on välttämätön toimenpide ostaessasi Kuusateen, 2944871-4, tuotteita sekä palveluita

Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla rekisteröidyn ottamalla yhteystavalla.

Rekisterin tietoja käytetään tilausten toimittamiseen ja käsittelyyn sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseen.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan aina 6kk välein.
Halutessaan rekisteröity voi nopeuttaa tietojen poistoa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Tiedot poistetaan noin 30vrk yhteydenoton jälkeen.

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin toimenpitein. Digitalista rekisteriä suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla. Paperiversiota ei ole.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.